Pastoraal Zorg Bureau (PZB) is een interkerkelijke pastorale bediening te Meppel.
Wij zijn gericht op zorgverlening vanuit een christelijke identiteit.
Pastoraal Zorg Bureau maakt deel uit van BV-Dienstverlening.
 

Zorgverlening

PZB wil mensen helpen zichzelf te gaan zien en beleven, zoals God hen ziet.

WERKWIJZE.

In onze hulpverlening richten wij ons op emotionele, psychosociale, psychiatrische en geestelijke aspecten, welke een belangrijke rol kunnen spelen bij het verlenen van pastorale hulp.
In onze werkwijze, streven wij ernaar om geestelijk onderscheid, onderwijs over Bijbelse principes, bevrijding/genezing en psycho-educatie op een gebalanceerde wijze vorm te geven, waar gewenst met de ondersteuning van gebed.

Lees meer...

Training

VORM EN DOELGROEP.

Pastorale Toerusting en Training wil pastorale hulpverleners toerusten en coachen tot het verlenen van deskundige pastorale zorg, zodat zij hun taak op een goede en verantwoorde wijze vorm kunnen geven.
Aan de hand van het driefasen model wil zij tevens de professionele hulpverlening en het gemeente-pastoraat dichter bij elkaar brengen.
Ook is een cursus beschikbaar gericht op bewustwording en versterking van de eigen identiteit.

Lees meer...

Pastoraal Zorg Bureau maakt deel uit van BV-Dienstverlening.


Driefasenmodel

PZB werkt, waar mogelijk, vanuit het principe van het driefasenmodel.
We zouden dit model als volgt schematisch kunnen weergeven:
In dit model is de eerste fase het basispastoraat, bijvoorbeeld in de kerkelijke gemeente van de hulpvrager, waar men de hulpvrager begeleidt.
De mantelzorg wordt door het sociale netwerk (bijvoorbeeld de kerkelijke gemeente) vormgegeven.
Indien gewenst kan d.m.v. Pastorale Training & Toerusting dit sociale netwerk worden ondersteund.
Als binnen dit traject wordt geconstateerd, dat professionele hulp gewenst is, kan de hulpvrager een zorgtraject bij PZB volgen.
PZB voorziet desgewenst ook het basispastoraat van advies en/of coaching t.a.v. het parallel te volgen mantelzorgtraject.

Zo blijft het contact met de sociale context voor de hulpvrager tijdens het professionele traject in stand en/of krijgt vorm.
In een eventueel nazorgtraject binnen de mantelzorg biedt PZB de mogelijkheid voor verdere advisering en/of coaching.


Contact

CONTACTADRES:
Breitnerhof 84
7944 LC Meppel


TELEFOON:

06-24387061


E-MAIL:

info@pastoraalzorgbureau.nl
info@bv-dienstverlening.nl


INTERNET:

www.pastoraalzorgbureau.nl